هایدرو سیدینگ چیست؟


روش نويني در كاشت چمن و گياهان مرتعي محسوب ميگردد كه طي چند دهه اخير با توجه به آگاهي كارشناسان نسبت به ارزش ها و برتري اين روش نسبت به ساير روش هاي موجود رفته رفته در كشور هاي توسعه يافته جايگزين روش هاي معمول ميگردد. اساس اين روش بر اسپري مخلوطي از بذر ، مالچ ، هيدروژل ها ، كود هاي استارتر، الياف محافظ و برخي افزودنيهاي ديگر در محيط كاملا مايع استوار است . در اين روش مخلوط معلقي از مواد ياد شده با نسبتهاي متناسب بوسيله فشار كنترل شده پمپ قوي دستگاهي بنام هيدرو سيدر و از طريق نازل ويژه اي كه صرفا بدين منظور طراحي شده توسط اپراتور ماهر بطور يكنواخت بر سطح بستر كاشت پاشيده ميشود . توده يكنواخت پاشيده شده حاوي بذر و كليه مواد لازم جهت جوانه زني و رشد بذر بوده و از اين مرحله به بعد گياهچه رشد كرده مراحل طبيعي رشد خود را در توده اي از مواد مناسب براي رشد دنبال نموده و بدليل پوشش مالچ و مواد محافظ رطوبت در قبال تنش هاي محيطي مقاومت بيشتري از خود نشان ميدهد .
ساير مزايا و كاربرد هاي هايدرو سيدينگ
 • ايجاد پوشش مالچ روي سطوح زباله هاي شهري دپو شده
 • جلوگيري از فرسايش خاك
 • ايجاد پوشش هاي مرتعي جهت احياء مراتع
 • امكان استفاده در باغبام ها ( روف گاردن)
 • يكنواختي بيشتر كاشت
 • اصلاح ساختار خاك
مزاياي هايدرو سيدينگ فراگير شدن كاربرد اين روش در كشور هاي توسعه يافته چه در ابعاد مورد استفاده در سطوح وسيع و چه حتي در مساحت هاي كم در حد حياط خانه ها نشانه مستقيم برتري و انعطاف پذيري اين روش ميباشد از اهم اين ارزشها ميتوان به موارد ذيل اشاره داشت :
 • سرعت در اجرای کار
 • امکان کاشت شیب های تند
 • عدم استفاده از كود دامي بعنوان مالچ رايج
 • چشم اندازي زيبا همزمان با كاشت
 • تخصصي بودن فعاليت
 • افزايش سرعت جوانه زني
 • امکان کاهش اجرای عملیات خاکی
 • امکان کاشت گونه های متنوع
 • ترميم سطوح آسيب ديده
 • عدم شستشوي مالچ و بذر
 • امكان اجراي عمليات تحت هر شرايط اقليمي

آدرس ما

 • تهران ، میدان المپیک، خیابان ساحل، کوچه 43، پلاک 8
  ایمیل: info@agrogolaleh.com
  تلفن: 10-44137109
  فکس: 44115767